چهاردهمین کنفرانس آمار ایران- اخبار کنفرانس
ارائه مقاله به زبان انگلیسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۵ | 
به اطلاع می‌رساند، شرکت کنندگان محترمی که مقاله لاتین برای کنفرانس ارسال می کنند می‌توانند در صورت تمایل سخنرانی خود را به زبان انگلیسی ارائه کنند. برای این منظور باید در قسمت ارسال مقاله، زبان ارائه را انگلیسی انتخاب نمایند. 
نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس آمار ایران:
http://isc14.shahroodut.ac.ir/find.php?item=1.55.39.fa
برگشت به اصل مطلب