چهاردهمین کنفرانس آمار ایران- اخبار کنفرانس
شماره تماس دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲ | 
به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند شماره تماس دبیرخانه کنفرانس 02332300363 و شماره موبایل مسئول دبیرخانه 09336602699 می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس آمار ایران:
http://isc14.shahroodut.ac.ir/find.php?item=1.55.64.fa
برگشت به اصل مطلب