چهاردهمین کنفرانس آمار ایران- اخبار کنفرانس
اصلاحیه برنامه کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲ | 
شرکت کنندکان محترم چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
با سلام و احترام

حضور شما را به دانشگاه صنعتی شاهرود خیر مقدم عرض می‌کنیم. امیدواریم اقامت خوبی در شاهرود داشته باشید.
به استحضار می رسانیم در برنامه کنفرانس تغییرات زیر ایجاد شده است:
۱- میزگرد روز دوشنبه با عنوان رتبه بندی استادان آمار به عنوان نظام آمارشناسی و رتبه بندی متخصصان آمار تغییر یافته است و به روز یکشنبه ساعت ۱۴-۱۶ منتقل شده است. 
۲- میزگرد روز یکشنبه با عنوان آموزش آمار به روز ذوشنبه ساعت ۱۶-۱۴ منتقل شده است. 
۳- سخنرانی عمومی پروفسور Marcia Branco لغو شده است. 
با تشکر
دبیرخانه کنفرانس
نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس آمار ایران:
http://isc14.shahroodut.ac.ir/find.php?item=1.55.73.fa
برگشت به اصل مطلب